ISUZU PB-FRR35K3S

PB-FRR35K3S

JPY2,260,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải
Số Mẫu PB-FRR35K3S

Xem hiển thị máy PB-FRR35K3S

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)