Trang web bán máy móc thiết bị xây dựng, thiết bị nặng, máy móc nông nghiệp và phương tiện vận chuyển lớn nhất Châu Á.
Đấu giá internet

Thông báo

Đấu giá internet ALLSTOCKER lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 27/10/2020.

Danh sách một số mặt hàng đấu giá lần tới.

Dưới đây là danh sách một số mặt hàng tại đấu giá lần tới ngày 27/10/2020. Ngoài ra sẽ còn nhiều mặt hàng hấp dẫn khác. Hãy tham gia đấu giá cùng chúng tôi!
  • Danh mục: Excavators
  • Nhà sản xuất: CAT
  • Mẫu: 320D-E
  • Năm: 2007
  • Số giờ sử dụng: 11,098
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: Excavators
  • Nhà sản xuất: KOMATSU
  • Mẫu: PC120-6EO
  • Năm: 2006
  • Số giờ sử dụng: 8,973
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: Excavators
  • Nhà sản xuất: CAT
  • Mẫu: 320C
  • Năm: 2011
  • Số giờ sử dụng: 7,258
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: MIni excavators
  • Nhà sản xuất: KUBOTA
  • Mẫu: U40-3S
  • Năm: 2005
  • Số giờ sử dụng: 9,681
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: MIni excavators
  • Nhà sản xuất: KUBOTA
  • Mẫu: U-20-3S
  • Năm: 2007
  • Số giờ sử dụng: 3,645
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: MIni excavators
  • Nhà sản xuất: KUBOTA
  • Mẫu: U-20-3S
  • Năm: 2007
  • Số giờ sử dụng: 1,303
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: Wheel Loaders
  • Nhà sản xuất: KOMATSU
  • Mẫu: WA30-5E0
  • Năm: 2007
  • Số giờ sử dụng: 2,020
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: Other Construction Machineries
  • Nhà sản xuất: YANMAR
  • Mẫu: C30R-2
  • Năm: 2004
  • Số giờ sử dụng:
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên
  • Danh mục: Xe lu
  • Nhà sản xuất: SAKAI
  • Mẫu: SV510D
  • Năm: 2001
  • Số giờ sử dụng: 7,948
  • Giá khởi điểm: Chỉ cho thành viên