Trang web bán máy móc thiết bị xây dựng, thiết bị nặng, máy móc nông nghiệp và phương tiện vận chuyển lớn nhất Châu Á.
Đấu giá internet

Thông báo

Đấu giá internet ALLSTOCKER lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 19/1/2022 (thứ 4).
Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách. Dưới đây là kết quả của một số mặt hàng trúng thầu đấu giá ngày 15/12/2021.