Trang web bán máy móc thiết bị xây dựng, thiết bị nặng, máy móc nông nghiệp và phương tiện vận chuyển lớn nhất Châu Á.
Đấu giá internet

Thông báo

Đấu giá internet ALLSTOCKER lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2024 (thứ 4).

Danh sách một số mặt hàng đấu giá lần tới.

Dưới đây là danh sách một số mặt hàng tại đấu giá lần tới ngày 22/5/2024 (thứ 4).
Ngoài ra sẽ còn nhiều mặt hàng hấp dẫn khác.
Hãy tham gia đấu giá cùng chúng tôi!

Miễn phí Đăng ký thành viên! Miễn lệ phí hàng tháng!