HITACHI ZX70-3

ZX70-3

3,700,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu ZX70-3

Xem hiển thị máy ZX70-3

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)