HINO XZU620

XZU620

JPY2,850,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HINO
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu XZU620

Xem hiển thị máy XZU620

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)