KUBOTA RX-505

RX-505

1,840,000JPY

3

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KUBOTA
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu RX-505

Xem hiển thị máy RX-505

đã khớp 3 mục

(hiển thị tổng cộng 3 mục)