KOMATSU PC38UU-5

PC38UU-5

JPY2,180,000 - 2,230,000

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC38UU-5

Xem hiển thị máy PC38UU-5

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)