YANMAR C30R-2

C30R-2

JPY1,370,000

10

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất YANMAR
Danh mục Máy móc xây dựng khác, Xe tải tự đổ
Số Mẫu C30R-2

Xem hiển thị máy C30R-2

đã khớp 9 mục

(hiển thị tổng cộng 10 mục)