YANMAR B6-6

B6-6

1,980,000 - 2,150,000JPY

15

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất YANMAR
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu B6-6

Xem hiển thị máy B6-6

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 15 mục)