KOMATSU PC138US-8

PC138US-8

JPY3,200,000 - 3,300,000

5

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu PC138US-8

Xem hiển thị máy PC138US-8

đã khớp 5 mục

(hiển thị tổng cộng 5 mục)