KUBOTA U-30-5

U-30-5

950,000 - 1,700,000JPY

13

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KUBOTA
Danh mục Những loại khác, Máy xúc mini
Số Mẫu U-30-5

Xem hiển thị máy U-30-5

đã khớp 11 mục

(hiển thị tổng cộng 13 mục)