KOMATSU PC40MR-2

PC40MR-2

1,650,000 - 1,700,000JPY

3

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC40MR-2

Xem hiển thị máy PC40MR-2

đã khớp 3 mục

(hiển thị tổng cộng 3 mục)