KOMATSU PC20MR-2

PC20MR-2

1,650,000 - 1,700,000JPY

4

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC20MR-2

Xem hiển thị máy PC20MR-2

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 4 mục)