YANMAR B7-5A

B7-5A

2,210,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất YANMAR
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu B7-5A

Xem hiển thị máy B7-5A

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)