HITACHI ZX135US

ZX135US

JPY4,530,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu ZX135US

Xem hiển thị máy ZX135US

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)