KUBOTA U-30-3S

U-30-3S

JPY1,480,000 - 1,900,000

15

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KUBOTA
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu U-30-3S

Xem hiển thị máy U-30-3S

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 15 mục)