KUBOTA U-20-3S

U-20-3S

1,000,000 - 1,650,000JPY

3

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KUBOTA
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu U-20-3S

Xem hiển thị máy U-20-3S

đã khớp 3 mục

(hiển thị tổng cộng 3 mục)