SUMITOMO, KATO SH135X-6

SH135X-6

JPY5,500,000 - 6,000,000

3

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất SUMITOMO, KATO
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu SH135X-6

Xem hiển thị máy SH135X-6

đã khớp 3 mục

(hiển thị tổng cộng 3 mục)