SUMITOMO, KATO SH135X-3B

SH135X-3B

3,300,000JPY

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất SUMITOMO, KATO
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu SH135X-3B

Xem hiển thị máy SH135X-3B

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)