KOMATSU PC40MR

PC40MR

JPY2,430,000 - 3,060,000

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC40MR

Xem hiển thị máy PC40MR

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)