KOMATSU PC138US-2E1

PC138US-2E1

3,300,000 - 3,500,000JPY

3

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu PC138US-2E1

Xem hiển thị máy PC138US-2E1

đã khớp 3 mục

(hiển thị tổng cộng 3 mục)