KOMATSU PC128US-8

PC128US-8

JPY3,900,000 - 4,220,000

5

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu PC128US-8

Xem hiển thị máy PC128US-8

đã khớp 4 mục

(hiển thị tổng cộng 5 mục)