KOMATSU PC128US-2E1

PC128US-2E1

JPY3,400,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu PC128US-2E1

Xem hiển thị máy PC128US-2E1

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)