YANMAR B3-5

B3-5

650,000JPY

6

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất YANMAR
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu B3-5

Xem hiển thị máy B3-5

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 6 mục)