VOLVO A30

A30

JPY-

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất VOLVO
Danh mục Máy móc xây dựng khác
Số Mẫu A30

Xem hiển thị máy A30

đã khớp 0 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)

  • Đã bán hết

   Máy móc xây dựng khác

   JPY-

   • Năm
    -
   • Giờ
    5500 giờ
   • Địa điểm
    Tỉnh GIFU , Nhật bản
   Không khớp