KOMATSU GD405A-3E0

GD405A-3E0

JPY6,800,000

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy san đất, Máy móc xây dựng khác
Số Mẫu GD405A-3E0

Xem hiển thị máy GD405A-3E0

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)