KOMATSU PC128US-8

PC128US-8

3,800,000 - 5,270,000JPY

7

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu PC128US-8

Xem hiển thị máy PC128US-8

đã khớp 6 mục

(hiển thị tổng cộng 7 mục)