HITACHI ZX55UR-3

ZX55UR-3

JPY-

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu ZX55UR-3

Xem hiển thị máy ZX55UR-3

đã khớp 0 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)