HINO BDG-XZU314T

BDG-XZU314T

JPY1,800,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HINO
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu BDG-XZU314T

Xem hiển thị máy BDG-XZU314T

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)