HITACHI ZX75US-3

ZX75US-3

JPY3,050,000 - 5,370,000

4

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu ZX75US-3

Xem hiển thị máy ZX75US-3

đã khớp 3 mục

(hiển thị tổng cộng 4 mục)