KOBELCO RK160-2

RK160-2

JPY5,060,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOBELCO
Danh mục Cần cẩu
Số Mẫu RK160-2

Xem hiển thị máy RK160-2

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)