MITSUBISHI KK-FE71CBD

KK-FE71CBD

1,160,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất MITSUBISHI
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu KK-FE71CBD

Xem hiển thị máy KK-FE71CBD

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)