HINO BDG-FR1EXYA

BDG-FR1EXYA

3,800,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HINO
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu BDG-FR1EXYA

Xem hiển thị máy BDG-FR1EXYA

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)