HITACHI ZX225USR-3

ZX225USR-3

2,300,000 - 5,450,000JPY

9

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Bộ phận, Máy xúc
Số Mẫu ZX225USR-3

Xem hiển thị máy ZX225USR-3

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 9 mục)