KOMATSU PC40MR-2

PC40MR-2

1,000,000 - 1,100,000JPY

5

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc, Máy xúc mini
Số Mẫu PC40MR-2

Xem hiển thị máy PC40MR-2

đã khớp 4 mục

(hiển thị tổng cộng 5 mục)