KOMATSU PC20UU-3

PC20UU-3

920,000 - 1,380,000JPY

3

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC20UU-3

Xem hiển thị máy PC20UU-3

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 3 mục)