KOMATSU PC128UU-2

PC128UU-2

2,680,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC128UU-2

Xem hiển thị máy PC128UU-2

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)