KUBOTA K-022

K-022

920,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KUBOTA
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu K-022

Xem hiển thị máy K-022

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)