HITACHI ZX145W-3

ZX145W-3

6,200,000 - 7,000,000JPY

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu ZX145W-3

Xem hiển thị máy ZX145W-3

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)