2,500,000 JPY

1965 8500
Nhật bản

236,000 USD

2004 13840
Úc

6,000,000 JPY

1998 5230
Úc

9,612,000 JPY

1997 5114
Nhật bản

Đã bán hết

1985 1888
Nhật bản