HITACHI ZX135US-E

ZX135US-E

3,300,000 - 3,480,000JPY

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu ZX135US-E

Xem hiển thị máy ZX135US-E

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)