MITSUBISHI TKG-FBA30

TKG-FBA30

1,980,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất MITSUBISHI
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu TKG-FBA30

Xem hiển thị máy TKG-FBA30

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)