KOBELCO RK250-2

RK250-2

5,790,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOBELCO
Danh mục Cần cẩu
Số Mẫu RK250-2

Xem hiển thị máy RK250-2

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)