KOMATSU PC30UU-3

PC30UU-3

JPY1,180,000 - 1,250,000

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu PC30UU-3

Xem hiển thị máy PC30UU-3

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)