HITACHI ZX870LCH-3

ZX870LCH-3

JPY40,000,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Máy xúc
Số Mẫu ZX870LCH-3

Xem hiển thị máy ZX870LCH-3

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)