ISUZU TPG-NJR85AD

TPG-NJR85AD

2,220,000 - 2,440,000JPY

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu TPG-NJR85AD

Xem hiển thị máy TPG-NJR85AD

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)