ISUZU TKG-FRR90S1

TKG-FRR90S1

JPY3,480,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu TKG-FRR90S1

Xem hiển thị máy TKG-FRR90S1

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)