MITSUBISHI TKG-FDA40

TKG-FDA40

2,300,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất MITSUBISHI
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu TKG-FDA40

Xem hiển thị máy TKG-FDA40

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)