ISUZU PB-NKR81AD

PB-NKR81AD

JPY1,200,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu PB-NKR81AD

Xem hiển thị máy PB-NKR81AD

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)