ISUZU KL-CXZ73K3

KL-CXZ73K3

JPY2,100,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu KL-CXZ73K3

Xem hiển thị máy KL-CXZ73K3

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)