ISUZU KK-NRR35D4

KK-NRR35D4

1,400,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu KK-NRR35D4

Xem hiển thị máy KK-NRR35D4

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)